Wraki zajmują miejsca parkingowe

 

Samochodów w Łęcznej przybywa, a miejsc parkingowych - nie. Na dodatek zdarza się, że parkingi stają się przechowalnią dla porzuconych wraków pojazdów. Otrzymałem wiele sygnałów od Mieszkańców, jak trudno wyprosić na służbach porządkowych skuteczne działania w tym zakresie.

Więcej tutaj... Niektóre z porzuconych samochodów nie mają tablic rejestracyjnych, a inne - zagraniczne tablice. Mieszkańcy spotykają się ze spychologią służb oraz urzędników.  Trudno w to uwierzyć, ale miesiącami trwa ustalanie właściciela pojazdu oraz dotarcie do niego i wyegzekwowanie usunięcia wraku z parkingu.

 

Można by to było załatwić szybciej, gdyby Urząd Miejski miał podpisaną umowę z firmą, która zabrałaby - na koszt właściciela - porzucony pojazd na złomowisko. Dlatego w dniu jutrzejszym składam w tej sprawie interpelację do burmistrza z wnioskiem o podjęcie działań zamierzających do podpisania takiej umowy.


"INTERPELACJA w sprawie porzuconych pojazdów zajmujących miejsca parkingowe

 

Szanowny Panie burmistrzu,

 

brak miejsc parkingowych jest problemem dotykającym Mieszkańców Łęcznej. W równym stopniu dotyczy on osiedla Samsonowicza, jak Niepodległości i Bobrowniki.

W publicznych wypowiedziach Pan burmistrz stwierdzał, że nie zamierza budować miejskich parkingów, a ewentualnie tworzyć takowe przy okazji remontów i modernizacji ulic.

 

Niestety analizując budżet 2013 roku trudno dostrzec praktyczne przełożenie tych zapowiedzi. Dlatego tym bardziej należy dbać, aby te parkingi, które już są nie były zajmowane przez wraki i pojazdy porzucane przez właścicieli. A niestety, jak zgłaszają Mieszkańcy Łęcznej, takie przypadki zdarzają się w naszym mieście. Rozwiązaniem problemu zainteresowane są również spółdzielnie mieszkaniowe. Kwestie te były sygnalizowane władzom miasta i służbom porządkowym także przez rady osiedli. Ich interwencje spotykały się niestety z odpowiedzią, którą można streścić słowami „nie da się”.

Mieszkańcy interweniujący w tej sprawie w Straży Miejskiej otrzymują zadziwiającą informację, że gmina Łęczna nie ma podpisanej umowy na wywóz porzuconych pojazdów.

A zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137) pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Tak usunięty pojazd nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

W związku z tym zwracam się do Pana burmistrza o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do podpisania umowy, która umożliwi opróżnienie miejskich parkingów z porzuconych aut.  Proszę o poinformowanie mnie o podjętych w tej sprawie działaniach i decyzjach.

 

Z poważaniem

Sebastian Pawlak"

 

19 lutego 2012 r.