O mnie

Jestem dziennikarzem, członkiem Zarządu Osiedla "Samsonowicza" oraz radnym Rady Miejskiej w Łęcznej. Ukończyłem Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie. Jako animator warsztatów dla uczniów i nauczycieli współpracuję z jedną z ogólnopolskich fundacji. Byłem jednym z założycieli łęczyńskiego Komitetu Społecznego, który zaangażował się m.in. w obronę Kopalni w Bogdance przed przejęciem przez obcy kapitał i transferem zysków poza Lubelszczyznę.

 

Podczas kampanii wyborczej deklarowałem, że będę aktywnym radnym, bo takich potrzebuje nasze miasto. Mam nadzieję, że dzięki przedstawionemu na tej stronie sprawozdaniu z mojej działalności przekonam Was, że nie zmarnowałem czasu pracy w łęczyńskim samorządzie.

 

W czasie kadencji 2014-2018 pracuję w dwóch komisjach Rady Miejskiej:

- Komisji Finansów i Budżetu,

- Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia (jako jej wiceprzewodniczący).

 

Jestem także przewodniczącym Klubu Radnych Lepsza Łęczna.

 

W czasie kadencji 2010-2014 pracowałem w trzech komisjach:
- Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Architektury (jako jej wiceprzewodniczący),
- Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu,
- Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego (jako jej wiceprzewodniczący).


Pracowałem także w doraźnej komisji zajmującej się zmianami w Statucie Gminy Łęczna. Priorytetem dla mnie jest nie tylko doprowadzenie Statutu do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami prawa. Wykorzystując swoje doświadczenie z wielu lat współpracy z samorządami i samorządowcami pilnowałem, aby Statut gwarantował transparentność Gminy. Starałem się także, aby mieszkańcy Łęcznej - w oparciu o ten dokument - mieli jak największy wpływ na działanie samorządu oraz możliwość kontroli jego władz.


W zakładce "Kontakt" znajdziecie mój numer telefonu i e-mail. A także informacje o dyżurach.

 

Zachęcam Was do uczestniczenia w pracach łęczyńskiego samorządu - szczególnie zaś uczestnictwa w komisjach Rady Miejskiej oraz obradach Rady Miejskiej. Macie do tego prawo, gdyż praca samorządu jest w pełni jawna. Zachęcam Was również do kontaktu ze mną i zgłaszania mi spraw, którymi mógłbym się zająć jako radny. Wasz radny.