• Brakuje kilku metrów chodnika
    Brakuje kilku metrów chodnika
  • Treść interpelacji
    Treść interpelacji

A gdzie przejście dla dzieci?

 

Osiedle Samsonowicza ma nowy parking. O tę inwestycję starałem się od wielu lat. Niestety ktoś zapomniał o pewnym istotnym szczególe – nie ma przejścia do przedszkola nr 2. Trzeba jak najszybciej naprawić ten błąd!

Wybudowanie parkingu pomiędzy bankiem PKO BP a Przedszkolem Publicznym nr 2 rozwiązuje szereg problemów związanych z brakiem miejsc postojowych w tej części osiedla Samsonowicza. Inwestycja została przyjęta z wielkim zadowoleniem przez mieszkańców, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wiernych przybywających do pobliskiej Świątyni.

Jest jednak pewien problem, który przy odrobinie dobrej woli można łatwo rozwiązać. A mianowicie z tegoż parkingu nie ma bezpośredniego przejścia do budynku przedszkola. Rodzice z małymi dziećmi muszą przejść kilkadziesiąt metrów pomiędzy samochodami, aby dostać się do chodnika prowadzącego do przedszkola (od strony ul. Górniczej 18 lub plebanii Kościoła pw. Św. Józefa Opiekuna Rodzin). Każdy rodzic wie, że te  kilkadziesiąt metrów podczas opadów deszczu lub śniegu może skończyć się chorobą dziecka.

Dlatego w tej sprawie interweniowałem podczas sesji Rady Miejskiej, a także napisałem interpelację do burmistrza. Bo chyba nie było intencją miasta budowanie parkingu dla klientów komercyjnego banku. Tymczasowe utwardzenie ścieżki (choćby płytą dziurawką lub ułożenie przejścia kostką brukową) nie będzie naruszeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tym bardziej że tenże MPZP wkrótce zostanie zmieniony i zapewne takie przejście z parkingu do przedszkola się w nim znajdzie.

16 grudnia 2015 r.