CK-hotel a rachunek ekonomiczny

 

Nie ma pieniędzy na żłobek, nie ma pieniędzy na modernizacje placów zabaw oraz miejskich ulic. Ale za to w budżecie znalazły się środki na adaptację poddasza w Centrum Kultury na potrzeby artystów, którzy jakoby „tłumnie” odwiedzają nasze miasto. Jak wyliczył bloger na stronie www.lle24.pl za 200 tys. zł, które co najmniej miasto planuje wydać na ten cel, można zakupić 1250 noclegów w łęczyńskim hotelu lub ponad 3000 w gospodarstwie agroturystycznym.

Grupa radnych opozycyjnych podczas sesji budżetowej (28.12) wnioskowała, aby środki, które burmistrz chce wydać na adaptację poddasza CK na pomieszczenia hotelowe przeznaczyć na modernizację placu zabaw na Os. Samsonowicza (przy amfiteatrze) i Os. Bobrowniki (ul. Wiosenna), a także na przebudowę ul. Armii Krajowej w Łęcznej. Tym bardziej, że rok wcześniej dyrektor CK deklarował radnym, że jak otrzyma 100 tys. zł to więcej środków nie będzie chciał. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy w projekcie budzetu na rok 2013 znaleźliśmy wydatek kolejnych 100 tys. zł na ten cel. Ale wątpliwości nie przysłoniły radnym koalicji "jedynie słusznego kierunku" głosowania zgodnego z wolą burmistrza.

 

Kto jak zagłosował znajdziecie TUTAJ.

Hotel w CK bulwersuje wielu Mieszkańców Łęcznej. Nie ma pieniędzy na potrzebne w mieście remonty i modernizacje miejskich ulic, chodników i placów zabaw. Nie ma pieniędzy na oświetlenie wiejskich ulic, którymi dziećmi chodzą do szkoły. Nie ma pieniędzy na zniszczoną drogę w Podzamczu. A tymczasem burmistrz i radni koalicji „lekką ręką” wydają środki na inwestycję służącą niewielkiej grupie osób.

 

Jak widać nie wszystkich dotykają cięcia wydatków w czasie kryzysu i mizerii finansowo-inwestycyjnej. Czy rzeczywiście decyzja o wydaniu kilkuset tysięcy złotych na pomieszczenia hotelowe ma uzasadnienie ekonomiczne, czy jest może tylko spełnieniem inwestycyjnych pragnień dyrektora CK? Tego chcemy się dowiedzieć. Dziś razem z radnym Mariuszem Fijałkowskim złożyłem interpelację w sprawie kosztów adaptacji poddasza Centrum Kultury na pomieszczenia hotelowe.

 


Szanowny Panie Burmistrzu,

Adaptacja poddasza Centrum Kultury w Łęcznej na pomieszczenia hotelowe powoduje żywe zainteresowanie opinii publicznej. W czasie, gdy w mieście praktycznie nie realizowane są osiedlowe inwestycje, gmina wydaje setki tysięcy złotych na cel, który nie wydaje się być pierwszoplanową potrzebą mieszkańców Łęcznej.

 

Podczas dyskusji prowadzonych w tej sprawie informowano radnych, iż podlegające Panu Burmistrzowi Centrum Kultury ponosi dość wysokie wydatki na wynajem pokoi hotelowych dla artystów przyjeżdżających do Łęcznej. Nie usłyszeliśmy jednak konkretów.
Realizacja tak kosztochłonnych inwestycji musi być poprzedzona wnikliwą analizą ekonomiczną. W związku z tym jesteśmy przekonani, że Pan Burmistrz, który wpisał to zadanie do budżetu miasta nie będzie miał problemów z odpowiedzią na zadane przez nas pytania.

 

Prosimy o szczegółową i merytoryczną odpowiedź na następujące pytania:

 

1.    Ile kosztować będzie adaptacja poddasza CK w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju na potrzeby pomieszczeń hotelowych? Ile pokoi tam powstanie?
2.    Ile kosztować będzie wyposażenie w/w pomieszczeń hotelowych i czy inwestor, czyli CK w Łęcznej, posiada na to zadanie zabezpieczenie finansowe? Jakie i w jakiej kwocie jest to zabezpieczenie?
3.    Czy i w jakiej kwocie zostały naliczone kary umowne dla wykonawcy, który miał zakończyć prace budowlane do 31 grudnia 2012 roku?
4.    Jakie będą koszty miesięcznego utrzymania w/w pomieszczeń hotelowych i czy do ich obsługi zostaną zatrudnieni dodatkowi pracownicy?
5.    Ile środków wydatkowało CK w Łęcznej na zakwaterowanie artystów/gości w roku 2012 oraz 2011? Prosimy o szczegółowe informacje o dacie i celu wizyty, ilości osób zakwaterowanych, miejscu zakwaterowania oraz poniesionych kosztach.
6.    Czy w przyszłorocznym budżecie gminy planuje Pan przeznaczyć dodatkowe i kolejne środki finansowe na potrzeby w/w pomieszczeń hotelowych?
7.    Czy z pokoi hotelowych będą mogli korzystać mieszkańcy Łęcznej, bądź przyjezdni nie będący artystami zapraszanymi przez Centrum Kultury?

 

Dane, o które wnosimy są informacjami jawnymi, które powinny być przedstawione mieszkańcom gminy Łęczna, którzy są – z własnych podatków – fundatorami pomieszczeń hotelowych w Centrum Kultury. Wobec powyższego, a także by rozwiać wszelkie wątpliwości interpelacja ta stanowi równocześnie wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie i na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), dlatego prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania.”

20 lutego 2013 r.