Moje konkrety dla Łęcznej

 

Szanowni Państwo,

 

od czterech lat mam honor reprezentować Państwa w Radzie Miejskiej w Łęcznej. To zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność. Starałem się wypełniać powierzony mi mandat z jak największą troską o mieszkańców osiedla Samsonowicza i całej gminy Łęczna. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa zaufania.

Chciałbym dzisiaj podziękować Państwu za te cztery lata owocnej współpracy. Przez ten czas udało się nam wspólnie wiele w Łęcznej osiągnąć. Ogromne zmiany zaszły również w moim życiu. Między innymi z myślą najmłodszych mieszkańcach Łęcznej podejmowałem starania o modernizację placów zabaw – przy ul. Tysiąclecia i przy amfiteatrze. Działania zakończyły się sukcesem. Nie ustępowałem również w kwestii powstania w naszym mieście pierwszego żłobka. Starania o lepsze warunki rozwoju najmłodszych łęcznian, to tylko drobny wycinek mojej czteroletniej działalności.

Jestem jednak przekonany, że możemy wspólnie zrobić jeszcze więcej. Dlatego dziś zwracam się do Państwa z prośbą o zaufanie mi na kolejne cztery lata. Nie będę Państwu obiecywał nierealnych przedsięwzięć. Mój program wyborczy jest konkretny, a jego głównym celem jest troska o dobro wszystkich mieszkańców. Temu priorytetowi muszą być podporządkowane miejskie plany inwestycyjne i strategiczne.

Będę walczył o to, żeby władze Łęcznej zaczęły traktować potrzeby mieszkańców jako główny wyznacznik swoich działań. Temu będzie także służyć zwiększenie jawności w samorządzie oraz wprowadzenie budżetu obywatelskiego. To do mieszkańców ma należeć ostatnie zdanie w kwestii nowych inwestycji i kierunków rozwoju poszczególnych osiedli i całego miasta.

16 listopada 2014 roku proszę Państwa o przedłużenie udzielonego mi cztery lata temu mandatu zaufania i oddanie głosu na moją kandydaturę do rady miejskiej. Tylko wspólnie możemy zrobić więcej dla naszej Łęcznej.

Oto moje konkrety dla Łęcznej:

1. Parkingi. Jak najszybsze zagospodarowanie terenu przy Banku PKO i Przedszkolu nr 2 (ulica dojazdowa z miejscami postojowymi oraz ogólnodostępny parking przy przedszkolu.

 

2. Sport. Modernizacja istniejącego basenu w Łęcznej oraz budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1

 

3. Żłobek. Adaptacja pomieszczeń w jednym z łęczyńskich przedszkoli lub szkole.

 

4. Seniorzy. Dom Seniora dla osób starszych i niepełnosprawnych we współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami.

 

5. Rozwój. Przekształcenie terenów w obrębie miasta na działki budowlane i tereny inwestycyjne. Teraz brak jest terenów pod inwestycje, a ceny działek budowlanych są tak wysokie, że mieszkańcy budują domy w gm. Puchaczów. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej, która otworzy gminę na nowych inwestorów,  tworzących miejsca pracy.

 

6. Estetyka. Zadbane trawniki, przycięte żywopłoty oraz czyste ulice i chodniki, przy których – za zgodą mieszkańców – powinny stanąć ławki

 

7. Koszty życia. Zablokowanie nieuzasadnionych podwyżek cen wody, ścieków oraz śmieci, które są najwyższe w powiecie. Ulgi w opłatach komunalnych dla rodzin wielodzietnych oraz ubogich.

 

8. Bezpieczeństwo. Zaoszczędzone z likwidacji Straży Miejskiej środki przeznaczyć na etaty dla policji oraz inwestycje w mieście. O czystość i porządek w gminie może dbać odpowiedni referat w urzędzie miejskim. Budowa przejścia wyniesionego przy Zespole Szkół nr 1 oraz przy kościele pw. Marii Magdaleny

 

9. Wypoczynek. Budowa parku miejskiego, gdzie będzie można usiąść, poczytać lub porozmawiać.  Zagospodarowanie terenu na Mościskach nad rzeką Wieprz oraz doliny rzeki Świnki. Budowa plaży i miejsca odpoczynku i spotkań. Organizacja lodowiska w zimie, kino letnie pod chmurką, promocja lokalnych artystów, wykorzystywanie skateparku i amfiteatru.

 

10. Współdecydowanie. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, za pośrednictwem którego mieszkańcy decydują o drobnych inwestycjach na osiedlu Samsonowicza. To nie radni powinni mieć ostatnie zdanie, ale właśnie mieszkańcy.

 

Sebastian Pawlak

 

14 listopada 2014 r.