Panie burmistrzu, czy nie jest panu zwyczajnie wstyd?

 

Burmistrz Łęcznej przez wiele miesięcy nie realizował zapisów uchwały budżetowej umożliwiającej przeprowadzenie darmowych szczepień przeciwko pneumokokom. Nie przeszkodziło mu to jednak objąć honorowego patrontu nad konferencją „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”. Będzie miał także 10 minutowe wystąpienie na temat „Profilaktyka i zdrowie w Łęcznej”. Czy pochwali się jak blokował akcję szczepień?

15 października w Łęcznej odbędzie się konferencja, której „celem będzie dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami i działaniami zmierzającymi do poprawy stanu zdrowia najmłodszych mieszkańców województwa Lubelskiego”. Honorowy patronat objął starosta łęczyński, Główny Inspektor Sanitarny oraz... burmistrz Łęcznej.  Ten ostatni opowie o „perspektywach profilaktyki zdrowotnej w Łęcznej”. Podczas konferencji zaplanowana jest dyskusja na temat możliwości poprawy sytuacji epidemiologicznej oraz debata, jak poprawić dostępność do szczepień dla dzieci. Może być ciekawie, znając specyficzny sposób wypowiadania się naszego gospodarza.

A teraz wróćmy do 2013 roku. Podczas jednej z sesji pytałem, dlaczego w Łęcznej nie jest jeszcze realizowany program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, choć środki na ten cel przeznaczono jeszcze w grudniu 2012 roku. Co odpowiedział burmistrz? W skrócie: nie on był pomysłodawcą  szczepień więc nie poczuwa się do obowiązku zrealizowania tego zapisu budżetowego!

 

Krystyna Borkowska, przewodnicząca Rady przez kilka minut opowiadała, jak trudny i skomplikowany jest program profilaktyki zakażeń pneumokokowych. „Trochę to trwało zanim zabraliśmy się za ten program” – przyznała prawie pół roku po uchwaleniu budżetu! (TUTAJ)

 

Ten skomplikowany program liczy... 19 stron i z łatwością można go odnaleźć w Internecie. W Łęcznej jego przepisywanie i uzupełnianie trwało w tempie.... 3 stron na miesiąc. „To jest naprawdę przykre i zawstydzające nas jako samorządowców, że osobiste uprzedzenia pana burmistrza wpływają na takie sprawy jak zdrowie dzieci i finanse rodziców.” - zakończyłem swój wpis na blogu.


Podsumowując. 15 października burmistrz Kosiarski będzie miał więc o czym mówić... Choć mnie już cisną się na usta słowa „kończ pan, wstydu oszczędź”. Zastawiam się także, czy jest jakaś szczepionka na hipokryzję....

 

10 października 2014 r.