• Odpowiedź na interpelację s. 1
    Odpowiedź na interpelację s. 1
  • Odpowiedź na interpelację s. 2
    Odpowiedź na interpelację s. 2

Po przetargu na śmieci. Kto pokryje różnicę?

 

Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz śmieci z terenu Łęcznej na kwotę większą niż była zapisana w specyfikacji przetargowej zmusza do postawienia pytania: z jakich środków zostanie pokryta ta różnica i czy ten błąd w urzędniczych szacunkach nie spowoduje konieczności podniesienia – i tak wysokiej- opłaty za wywóz śmieci.

 

W ubiegłym tygodniu razem z radnym Mariuszem Fijałkowskim złożyłem interpelację do burmistrza Łęcznej w tej sprawie. Wielu Mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, wyrażało zaniepokojenie kwotą, na jaką został rozstrzygnięty przetarg (w specyfikacji szacunkowa kwota zamówienia to 2,7 mln zł, a przetrag rozstrzygnięto na kwotę ok. 3,2 mln zł). Niepokoje dotyczą także terminu odwołania ze stanowiska prezesa PGKIM – w czasie wdrażania „śmieciowej rewolucji” (tutaj). Zarzuty, które postawiono prezesowi, nijak się mają do wcześniejszych pochwał kierowanych pod jego adresem ze strony burmistrza i podkreślanych hojnymi nagrodami finansowymi.

 

Po złożeniu interpelacji został ogłoszony konkurs na prezesa PGKIM (tutaj). Jak łatwo zauważyć, nie trzeba się wykazać specjalnymi umiejętnościami czy doświadczeniem menadżerskim, aby kierować spółką, której usługi stanowią niemały koszt w comiesięcznych rachunkach Mieszkańców Łęcznej.

 

TREŚĆ INTERPELACJI:

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

z zadowoleniem i satysfakcją przyjęliśmy informację o wygraniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., miejską spółkę zatrudniającą Mieszkańców Łęcznej, przetargu na wywóz odpadów komunalnych z gminy Łęczna.

Otrzymaliśmy jednak szereg uwag Mieszkańców zaniepokojonych kwotą, na którą przetarg został rozstrzygnięty oraz zaistniałymi zmianami w spółce, przeprowadzonymi tuż przed wdrożeniem nowego systemu wywozu odpadów.

Dlatego prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1.    Na jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczna w 2013 i 2014 roku od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy?

2.    Jaką kwotą na w/w cel dysponowała Gmina Łęczna?

3.    Z jakich środków zostanie pokryta różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną na przetarg na wywóz śmieci i zagospodarowania odpadów komunalnych, a rozstrzygniętą kwotą uzyskaną w wyniku przetargu?

4.    Czy różnica ta nie spowoduje konieczności podniesienia opłaty za wywóz śmieci?

5.    Na jakiej podstawie rozstrzygnął Pan przetarg na wywóz odpadów, nie mając zabezpieczonej całej kwoty na pokrycie zamówienia?

6.    Dlaczego Walne Zgromadzenie, czyli Pan, odwołało ze stanowiska prezesa PGKIM. Jakie niezrealizowane inwestycje zostały mu zarzucone i jak miały być one finansowane?

7.    Na czym miał polegać „brak dbałości o wizerunek firmy”, który zarzucono prezesowi Bogusławowi Kulikowskiemu?

8.    Czy i jaką odprawę za rozwiązanie stosunku pracy otrzyma pan Bogusław Kulikowski?

9.    Czy Dariusz Kowalski w czasie pełnienia obowiązków prezesa PGKIM nadal pełnić będzie stanowisko zastępcy burmistrza Łęcznej?

10.    Czy pełniąc obowiązki prezesa PGKIM pan D. Kowalski otrzymuje także wynagrodzenie jako zastępca burmistrza Łęcznej? W jakiej kwocie.

11.    Ile wynosiło wynagrodzenie byłego prezesa PGKIM i jakie wynagrodzenie otrzymuje Dariusz Kowalski, pełniący obowiązki prezesa PGKIM?

12.    Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na prezesa PGKIM?

13.    Czy planowana jest zmiana struktury organizacyjnej PGKIM Łęczna?

 

Ponadto wnosimy o udostępnienie xero kopii umowy z PGKIM na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczna w 2013 i 2014 roku od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Prosimy o merytoryczne i konkretne odpowiedzi na nasze pytania, które zadajemy w imieniu Mieszkańców Łęcznej, zaniepokojonych wynikami przetargu oraz zmianami, które w spółce wprowadził Pan w momencie wdrażania znowelizowanej ustawy śmieciowej.

 

Powyższe pytania dotyczące Spółki kierujemy do Pana, gdyż pełni Pan rolę Walnego Zgromadzenia Wspólników, a więc w imieniu Gminy jest Pan właścicielem PGKIM.

7 lipca 2013 r.