• Treść interpelacji
    Treść interpelacji

Przedszkola na szóstkę

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadziło ewaluację w przedszkolach prowadzonych przez Gminę. Jej wyniki pokazują, że możemy być dumni z pracowników naszych placówek.

 

Przedszkole Publiczne nr 2 przy ul. Staszica oraz Przedszkole Publiczne nr 3 przy ul. Braci Wójcickich otrzymały najwyższe oceny i certyfikaty potwierdzające bardzo wysoką jakość pracy. Przedszkola te z powodzeniem realizują koncepcje pracy ukierunkowane na rozwój dzieci oraz wspomagają go, uwzględniając indywidualną sytuację dzieci. To niewątpliwie powód do zadowolenia dla nas, samorządowców, a także rodziców.

 

Dlatego złożyłem interpelację w sprawie wysokiej oceny pracy tych placówek, prosząc burmistrza Łęcznej, aby docenił pracę i zaangażowanie w rozwój najmłodszych mieszkańców naszej Gminy poprzez przyznanie nagród dla zaangażowanych pracowników tychże placówek. Poprosiłem go również o wystąpienie do Kuratorium Oświaty o przyznanie nagród dla dyrektorów tychże - wysoko ocenionych – przedszkoli publicznych.

 

11 grudnia 2015 r.