Spółdzielnie piszą do burmistrza. O podwyżce za śmieci

 

„Prosimy o zastosowanie w życie woli Ustawodawcy chroniącej interesy ekonomiczne rodzin ubogich i wielodzietnych” – napisały do burmistrza Łęcznej spółdzielnie mieszkaniowe. Postulują, aby w cenie „podatku śmieciowego” znalazły się kontenery, pojemniki lub worki do ich zbierania.

W lipcu 2012 roku, po waloryzacji ceny wywozu odpadów o inflację, cena wyniosła 7,26zł. Od 1 lipca 2013 roku, po uwzględnieniu 3,7 proc. wskaźnika inflacyjnego, powinna wynosić 7,53 zł/osoby. Tymczasem Rada Miejska, na wniosek burmistrza, przyjęła stawki 9 zł za śmieci segregowane i 14 zł/osobę za niesegregowane. – Przyjęte stawki opłat za odpady komunalne w stosunku do dotychczas obowiązującej stawki stanowią wzrost ca 100 proc. – napisały zarządy Skarbka, Batorego i Wspólnoty.

Mieszkańcy nie tylko zapłacą wyższą opłatę, ale spółdzielnie będą zmuszone do zakupu lub dzierżawy pojemników, urządzenia altan śmietnikowych. To spowoduje wzrost opłaty eksploatacyjnej. – Drastyczny wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znaczne obciążenie budżetów gospodarstw domowych członków Spółdzielni Mieszkaniowych –ostrzegają burmistrza, prosząc o przedstawienie nowych projektów uchwał w sprawach śmieci. O to samo apelowała także grupa radnych (tutaj).

 

Miejmy nadzieję, że spółdzielnie tym razem otrzymają odpowiedź na swoje postulaty. Bo na pismo, które zostało skierowane do Rady Miejskiej w czasie, gdy podejmowano uchwały śmieciowe, odpowiedzi nie otrzymały. Chociaż tak nakazywałaby zwykła grzeczność.

 

 

6 marca 2013 r.