SM Skarbek. Można i trzeba współpracować

 

Rada Nadzorcza SM Skarbek, w której mam przyjemność zasiadać, wraz z Zarządem przyjęła plan prac remontowych na 2013 rok.

Wyremontowane (docieplone) zostaną elewacje w następujących budynkach: Szkolna 2, Szkolna 4 (elewacja północna, tarasy), Staszica 11 (elewacja południowa i zachodnia) oraz Orląt Lwowskich 1.

 

Wyremontowane zostaną pokrycia połaci dachowych na Armii Krajowej 9 oraz Górniczej 4, 15 i 22. Wymienione zostaną stare, metalowe drzwi w wiatrołapach przy ul. Górniczej 12, 14, 15, 17 i 22. Oprócz tego wyremontowany zostanie wiatrołap oraz hall na parterze budynku przy ul. Kpt Żabickiego 2.

To największe prace. Przed nami jeszcze wydatek związany z ustawą śmieciową, czyli budowa kilku altan śmietnikowych. Ta sprawa jeszcze wróci na posiedzenie RN.

Na przykładzie SM Skarbek najlepiej widać, że ciała kontrolne (RN) oraz zarządzające (Zarząd SM) powinny i mogą ze sobą współpracować, aby efektywnie rozwiązywać problemy Mieszkańców. Takiej merytorycznej współpracy życzyłbym sobie pomiędzy radnymi a burmistrzem.

Przypominam, jak kilka miesięcy temu mieszkańcy ul. Szkolnej 2 oraz Staszica 11 prosili ówczesną Radę Nadzorczą o wpisanie do planu inwestycyjnego na 2012 rok docieplenia najzimniejszych ścian (tutaj). Szczególnie problem dotykał mieszkańców ul. Szkolna 2 – bloku budowanego na początku lat 80-tych z lichych materiałów.

 

Niestety, Mieszkańcy nie znaleźli zrozumienia. Ba, nie doczekali się nawet odpowiedzi na swoje pisma. Po raz kolejny przyjdzie im zapłacić słone rachunki przy rozliczaniu zużycia ciepła za obecny sezon.

 

Wcześniej jednak Mieszkańcy i spółdzielcy SM Skarbek wystawili rachunki członkom ówczesnej Rady Nadzorczej. Nikt (poza byłym przewodniczącym, który przed upływem kadencji złożył rezygnację) nie został nawet delegatem mogącym wybierać skład nowej RN.

Na szczęście, po personalnych zmianach, atmosfera współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółdzielni uległa radykalnej poprawie. Myślenie w kategoriach wysłuchiwania Mieszkańców i zaspokajania ich najważniejszych potrzeb przynosi efekty. Dzięki temu w planach inwestycyjnych spółdzielni mógł zostać ujęty pierwszy etap docieplenia budynku przy amfiteatrze (Staszica 11). A jeszcze udało się znaleźć środki na rozpoczęcie docieplenia bloku przy ul. Szkolnej 4.

3 luty 2013 r.