• Odpowiedź burmistrza
    Odpowiedź burmistrza

Starosta: miasto wypłaci stypendia

 

Ku szczęśliwemu finałowi ma się sprawa uzdolnionych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego, którzy po zmianie organu prowadzącego szkołę, stracili dwustuzłotowe stypendia naukowe.

 

W tej sprawie napisałem interpelację do burmistrza oraz starosty łęczyńskiego (szczegóły tutaj). Z informacji, które uzyskałem od starosty wynika, że kwestie stypendiów nie były przedmiotem negocjacji prowadzonych w związku z przejęciem szkoły. Szkoda, że tak ważny aspekt nie został uwzględniony w całym procesie.

 

Od września do chwili obecnej – po nagłośnieniu sprawy przez rodziców uczniów oraz radnych klubu Lepsza Łęczna - trwały rozmowy między powiatem a miastem.

 

„Mając na względzie dobro uzdolnionej młodzieży i kształtowanie jej zaufania do organów administracyjnych, Starosta Powiatu Łęczyńskiego (..)wystąpił do Burmistrza Łęcznej o poniesienie wskazanych kosztów (…) stypendiów” – czytamy w piśmie od starosty Romana Cholewy. - (...) powołany również przez Pana Radnego aspekt społeczny niniejszej sprawy. Przyznanie stypendiów miało na celu motywację i nagrodę wyróżniających się uczniów. (…) wiązało się ze znacznym wysiłkiem. Pozbawienie prawa do stypendium z powołaniem faktu zmiany organu prowadzącego, jest szczególnie krzywdzące, z racji, że była to okoliczność, której nie byli w stanie przewidzieć jako rzutującej na ich prawa”.

 

27 października burmistrz poinformował starostę, że wypłata stypendiów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego nastąpi z budżetu Gminy Łęczna.

 

PS. Otrzymałem odpowiedź burmistrza na moją interpelację. Wynika z niej, że oba samorządy - miejski i powiatowy - podpisały aneks do porozumienia ws. przekazania LO - i uczniowie od listopada będą otrzymywać stypendia. Oczywiście za okres od 1 września 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

 

3 listopada 2015 r.