A jednak: likwidacja liceum przepychana kolanem

 

Klub Radnych Lepsza Łęczna apeluje do burmistrza Kosiarskiego, żeby przestał niszczyć łęczyńską oświatę i pozwolił Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Zamoyskiego  normalnie działać oraz walczyć o nowy nabór.

 

Po raz kolejny radni otrzymali projekty uchwał bez merytorycznego uzasadnienia oraz budzące wątpliwości prawne. Tym razem chodzi o likwidację liceum. Opinia związków zawodowych, nauczycieli i uczniów jest jednoznacznie negatywna. Burmistrz próbuje mamić radnych mglistą obietnicą adaptacji pomieszczeń pod żłobek, choć po raz kolejny nie skorzystał z rządowego programu finansującego tego typu przedsięzwięcie.

Sesje Rady Miejskiej zwyczajowo odbywają się w środy. Tym razem jednak sesja została zwołana na wtorek (19 maja, godz. 14.00). Przypadek? Nie sądzę. Moim zdaniem jest to celowy zabieg, obliczony na to aby zmylić zainteresowanych uczniów i nauczycieli, tak aby nie przyszli zobaczyć jak zachowują się „władze”. Uczniowe przyszli podczas ostatniej sesji, co było w niesmak burmistrzowi. Przy uczniach próbował zachować spokój, ale „rozkręcił” się, gdy wyszła młodzież i wyłączono kamery.

W porządku obrad są uchwały w sprawie wyłączenia I LO z Zespołu Szkół nr 1 oraz rozwiązania ZS nr 1 przy ul. Szkolnej. Uzasadnienie tych uchwał trudno nazwać merytorycznym. 

Dlaczego? Jeszcze niedawno burmistrz mówił, że nie może podać ile dzieci rozpocznie naukę w nowym roku szkolnym, gdyż część rodziców będzie starała się o odroczenie dla sześciolatków. Teraz podaje liczbę 170 dzieci. Czy podał liczbę z sufitu czy może wie coś więcej ile dzieci rzeczywiście zacznie naukę? Odpowiedzi brak.

Dla mnie także absolutnie niewiarygodny jest także pisząc, że „(...) budynek przy ul. Staszica 17 zostanie adaptowany na potrzeby dzieci przedszkolnych z możliwością utworzenia grup żłobkowych”. Odsyłam do jego odpowiedzi na interpelację ws. utworzenia żłobka (TUTAJ). W tych zapewnieniach jest tyle samo „wiarygodności” co w jego obietnicach wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (TUTAJ).

A problem jest poważny. Otrzymałem sygnały, że co najmniej czterech nauczycieli straci pracę w wyniku „przeniesienia” szkoły. Ale w "uzasadnieniu" uchwał nie znajdziemy o tym słowa. W zamian za to mamy ogólnikowe stwierdzenie, że zostaną „przekazani do nowego pracodawcy w liczbie wynikającej z arkusza organizacyjnego (...)”. Nauczyciele z wieloletnim stażem zostali potraktowani przez pana Kosiarskiego jak tabelki w exelu i rzeczy, które można „przekazać”. Przypominam, że gdy mieszkańcy chcieli likwidacji niepotrzebnej Straży Miejskiej rozdzierano szaty, że pracę straci sześć osób. Czy teraz radni koalicji także pochylą się nad losem pedagogów, przekazywanych do zadłużonego powiatu?

I pytanie podstawowe: gdzie jest uchwała Zarządu lub Rady Powiatu o woli przyjęcia pod swoją kuratelę szkoły potwierdzająca, że „powiat jest zainteresowany przejęciem w/w szkoły”?

Totalnym absurdem jest także to, że z treści uchwał wynika, że liceum ma pozostać przy ul. Szkolnej, tyle, że jego prowadzenie przejmie powiat. Jak zostaną pozyskane te konieczne dla sześciolatków i żłobka pomieszczenia? O co więc chodzi? O zamieszanie?

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miasta wyszło czarno na białym, że na przeniesienie liceum jest już za późno. Dlaczego więc burmistrz z uporem prze do likwidacji szkoły? Likwidacji – tego słowa używam świadomie, bo takie zamieszanie wokół placówki doprowadzi de facto do jej likwidacji (młodzież wybierze Lublin), a pracowników do bezrobocia. Czy chodzi o to, żeby utrudnić prowadzony właśnie nabór do szkoły lub celowo zniechęcić młodzież, a za rok zlikwidować liceum?

"Zamoy" ma przejść pod kuratelę powiatu od 1 września 2015 roku. Zdaniem wielu jest to oczywiste złamanie prawa, bo tego typu decyzje powinny być podejmowane na początku roku, a nie w maju. Świadomość tego musi mieć burmistrz i jego koalicjanci, przynajmniej ci wywodzący się ze środowiska oświatowego. Jak zagłosują we wtorek? Wyniki głosowania zostaną publicznie podane.

I co najważniejsze - plany Kosiarskiego spotykają się ze sprzeciwem nauczycieli i uczniów liceum. Negatywnie wypowiedziały się także związki zawodowe: ZNP i Solidarność.

Klub Radnych Lepsza Łęczna na najbliższej sesji, wobec braku merytorycznych argumentów przemawiających za przeniesieniem liceum i wobec sprzeciwu zainteresowanych środowisk absolutnie nie poprze tych szkodliwych społecznie uchwał.


14 maja 2015 r.