Minister daje pieniądze. A mieszkańcy proszą o żłobek

 

Około 140 podpisów widnieje pod petycją do burmistrza oraz radnych w sprawie utworzenia żłobka w Łęcznej. Pismo zostało dziś złożone w ratuszu.

„Moje dociekania, na jakiej podstawie burmistrz twierdzi, że Łęcznej żłobek nie jest potrzebny, wzbudziły czujność przewodniczącej Rady. Krystyna Borkowska (KWW „Wspólna Sprawa”) stwierdziła, że skoro jest taka potrzeba to przecież młodzi ludzie mogą napisać wniosek do burmistrz lub pójść do urzędu.” (wpis z mojego bloga)

I oto młodzi ludzie petycję napisali, prosząc o żłobek w Łęcznej. W dniu dzisiejszym została złożona w urzędzie miasta:

„My, mieszkańcy Łęcznej zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej w Łęcznej o ujęcie w planach budżetowych na rok 2015 budowy żłobka w naszym mieście lub też adaptacji pomieszczeń w jednej z miejskich placówek oświatowych pod potrzeby takiego miejsca.

Placówka taka — żłobek, miejsce opieki nad małymi dziećmi lub „klub dziecięcy"- jest niezbędna wszystkim młodym rodzicom, którzy pracują, a których nie stać na wynajęcie niani do swoich pociech.

Co roku rodzi się około 280 łęcznian. Wiele z matek z uwagi na sytuację ekonomiczną jest zmuszonych do powrotu do pracy zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i nie może sobie pozwolić na porzucenie pracy lub wynajęcie opiekunki do dziecka.

Łęczna jest miastem ludzi młodych. Utworzenie żłobka wychodziłoby naprzeciw naszym oczekiwaniom i potrzebom. Ułatwiłoby powrót do pracy, a także decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci.

Dlatego zwracamy się do władz samorządowych o zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Łęczna na 2015 roku w w/w cel.”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie konkurs „MALUCH – edycja 2015”. Do wydania jest 151 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się m.in. gminy i osoby fizyczne oraz prawne.

 

Program „MALUCH” służy działaniom na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

 

Klub „Lepsza Łęczna” w pełni popiera petycję prawie 140 osób (do podjęcia uchwały obywatelskiej wystarczy popracie 50 osób). Podejmiemy starania, aby żłobek w Łęcznej powstał. Jeśli jednak po raz kolejny gmina nie sięgnie po środki rządowe będzie to wielka niegospodarność i zaniechanie. Wraz z mieszkańcami rozliczymy z tego radnych koalicji oraz burmistrza Kosiarskiego.

 

18 lutego 2015 r.